Podľa známeho psychiatra Miroslava Plzáka permanentne šťastný môže byť len idiot. Aj optimista má občas zlú náladu, nemá ústa stále od ucha k uchu. 

Naša nálada je premenlivým procesom.

Nikto nie je rodený optimista, ani pesimista. O našej nálade rozhoduje vždy naša vnútorná dispozícia, ale aj zmeny počasia, správy v médiách a pochopiteľne aj naša momentálna situácia. Hocičo z toho, môže nami zamávať a vystrašiť nás. 

Každému z nás dobre padne, ak nás niekto poľutuje, prípadne sa poľutujeme aj sami. S tým nemá problém spravidla nikto z nás. Problém je ale v tom, že kým niekomu zlá nálada do hodiny prejde, iný sa utápa v tom sebaklame prakticky nepretržite.

Uzatvára sa do seba, čím ešte viac posilňuje v sebe pocit osamelosti. A ako to už býva, to čo si spočiatku len nahovárame, sa časom môže stať skutočnosťou. Dôležité je preto pri podobných pocitoch rozladenia rozoznať ich intenzitu a hĺbku. 

Sebaľútosť a pocit byť v pozícii obete sú častými prejavmi nízkej sebaúcty a nedostatočnej sebadôvery.

Tieto pocity môžu ovplyvniť každého z nás, niekedy dokonca až do takej miery, že sa stávame pasívnymi a nedokážeme sa postaviť za seba.

Byť v pozícii obete znamená, že sa cítime bezmocní a neovládateľní v situácii, ktorá nás ovplyvňuje. Často to vedie k sebaľútosti a pocitu, že nie sme schopní zmeniť svoju situáciu. Tento pocit môže byť tak silný, že sa staneme pasívnymi a dobrovoľne sa vzdávame kontroly nad svojím životom.

Je dôležité si uvedomiť, že byť v pozícii obete nie je riešením.

Naopak, je to cesta k ešte väčšej beznádeji a zúfalstvu. Ak chceme zlepšiť svoju situáciu, musíme sa naučiť prevziať kontrolu nad svojím životom a byť aktívnymi tvorcami svojho osudu.

Najprv je potrebné uvedomiť si, že každý máme svoje obmedzenia, ale aj schopnosti. Nemôžeme ovplyvniť všetko, ale môžeme ovplyvniť to, čo robíme a ako to robíme.

Pokiaľ sa vám v živote dobrý pocit sústavne vyhýba, je ťažké uveriť naň. 

Dá sa však si ho navodiť. Hlavou. 

Začať môžete napríklad aj tak, že ak vás prepadne zlá nálada, neostanete sedieť doma. Nebude to jednoduché, ale verte, že je to účinné východisko. Nečakajte pasívne, až sa vám niekto ozve, sami kontaktujte svoje okolie, bez ohľadu na to, či im to bude, alebo nebude vyhovovať.

Ak sa cítite už naozaj tak zle, že nemáte silu vziať život do vlastných rúk, vyhľadajte odbornú pomoc. Prejavom slabosti nie je pomoc vyhľadať, ale odmietnuť ju.

No a na to, ako tomu všetkému predísť, je len jeden recept.

Vyhľadávajte aktivity, ktoré vás obohacujú, napĺňajú a dávajú vášmu životu zmysel.

Mnoho výskumov ukazuje, že cvičenie a fyzická aktivita sú skvelými spôsobmi, ako sa zbaviť stresu, úzkosti a zlého náladového stavu.

Aktivita nám pomáha uvoľniť endorfíny, ktoré sú hormónmi šťastia. Tento proces nás môže okamžite preniesť z negatívneho náladového stavu do pozitívneho. Okrem fyzickej aktivity môže byť aj iné aktivity účinné pri zlepšovaní nálady a pomoci pri zmierení sa s pesimizmom. Meditácia, kreatívne aktivity alebo rozhovory s priateľmi a rodinou môžu byť skvelými spôsobmi, ako zlepšiť svoj náladový stav a nájsť riešenia.

V neposlednom rade, je dôležité pochopiť, že byť v pozícii obete a trápiť sa nad vlastným osudom nemôže viesť k pozitívnemu riešeniu. Namiesto toho, musíme sa snažiť brať kontrolu do svojich rúk a nájsť riešenia pre problémy, ktoré nás trápia.

Je to proces a nie je to vždy jednoduché, ale ak sa budeme zamerať na aktivity, ktoré nám robia dobre, uvidíme pozitívne výsledky.


Mohlo by vás zaujímať:

Nezabúdajme na dobrých priateľov

Sebavedomie, verzus komplex menejcennosti