Priatelia sú v našom živote dôležití, preto na nich nezabúdajme a pripomeňme si ako s nimi naďalej budovať dobré vzťahy.  

1. Praví priatelia si dôverujú


Priateľstvo vzniká väčšinou výmenou dôvery. On ti zverí niečo a ty jemu.

Ak zachováte dôveru postupne si zverujete viac a viac.  
Dôležité je zachovať priateľovo tajomstvo a nesklamať jeho dôveru, preto sa i priateľ nazýva dôverníkom.

2. Komunikuj nielen rozprávaj
 

V spoločnosti sa človek  môže stať obľúbeným tým, že bude vedieť komunikovať o rozličných témach. Schválne som povedal komunikovať. To neznamená len rozprávať.

Dobré počúvanie so záujmom získa druhého človeka najmä v osobnej komunikácii. Keď ste len dvaja sami a zdieľate sa.

Je otravné rozprávať iba to svoje. Ľudia sa musia naučiť aj počúvať iných. Je to prejav lásky, lebo človek sa vzdáva seba a necháva priestor inému aby sa prejavil.  
Je dôležité sa taktiež zaujímať o viac oblastí. Tým budete mať s každým niečo spoločné o čom sa budete vedieť baviť.

3. Obojstranný vzťah
 

Ľudia majú radi, keď im aj človek niečo dáva a nie len berie. Keď je vzťah spravodlivý, obojstranný a nie jednostranný. Ty vypočuješ mňa, ja teba.

Nie je to obchod, priateľstvo je o niečom viac. Dnes podržím ja teba, zajtra ty podržíš mňa.

Priateľ je pre čas núdze. Nie je to obchod. Je veľmi sebecké chcieť aby ten druhý len dával. Treba priateľa mať ozaj  skutočne rád priateľskou láskou a snažiť sa o jeho dobro.

Nezabúdaj, že tak isto ako ty chceš byť pochopený, chce byť aj druhý. Ako ty chceš rozprávať o tvojich témach chce aj druhý, ako ty chceš aby sa ťa priateľ zastal a pomohol ti, tak to chce aj druhý.

4. Nie každý sa bude chcieť s tebou baviť

 
Nebudeš sa páčiť každému. Nie každému sadneš.

Niektorí ľudia ťa odsúdia skôr, ako ťa poznajú. Ale ty sám seba kvôli tomu neodsudzuj, ani keby sa ti vysmiali.

Kto pozná teba viac? Oni, či ty? Tak ver sebe, ostatné je len názor.

5. Maj úprimne rád ľudí vycítia to
 

Maj úprimne rád ľudí a ľudia to vycítia, úprimne sa o nich zaujímaj a prijímaj ich takých aký sú. Keď budeš ozaj mať rád ľudí, tak si urobíš dobré meno medzi nimi.

Ak chceme získať priatela, musíme ho ozaj mať radi, hraním nezískame nič. Skôr či neskôr to vyjde najavo, možno využijeme pár ľudí, ale nikdy nezažijeme ozajstne hlboké priateľstvo.

Najlepší návod na priateľstvo je miluj svojho blížneho ako seba samého.

6. Váž si tých, čo si vážia Teba. Nezabúdaj na starých priateľov
 

Starý priateľ, ktorého vernosť je overená rokmi, je na nezaplatenie. Preto nikdy nevymieňaj skutočné priateľstvo zato aby si sa zapáčil nejakým novým ľudom.

Veľakrát sa naháňame za ľuďmi, ktorí si to vôbec nezaslúžia. Buď s tými, ktorý chcú byť s tebou a zaslúžia si to. Im venuj svoj čas.

7. Nájdi človeka charakteru


Veľakrát sa bavíme s niekym, kto je dobrí k nám, ale zlý k ostatným. Nám tvrdí, ako nás má rád, ale ostatným klame, podvádza a ohovára ich.

Ako vieme, že i my neskončíme na ich mieste? Ak má niekto horší charakter, ťažko s ním počítať v kríze. Ak je niekto sebec, robí len to čo jemu vyhovuje.

Ja som mal kamaráta, ktorý rád ohováral predo mnou ostatných kamarátov. Keď sme boli všetci pokope, tváril sa, ako ich má všetkých rád. A mne tvrdil to isté.
Ako som si mohol byť istý tým, že ma za mojim chrbtom neohovára, tak ako ostatných? No nijak!

Treba sledovať aký charakter má ten druhý človek. Ako sa správa k iným ľudom, ako sa správa v krízových situáciách.

Ak má človek dobrý charakter, má dobré srdce ku každému. Ak pomôže nezištne neznámemu, tak priateľovi pomôže päťnásobne. A ak nerobí zle ani svojim nepriateľom, tak o čo viac pomôže priateľovi?


Priateľstvo je vzácne, nedá sa vyčísliť. Dobré priateľstvo prináša radosť človeku do života. Prajem vám dobré a hlboké vzťahy s ľuďmi.

Richard