Už v 18. storočí, v období osvietenstva, francúzsky filozof Jean-Jacques Rousseau napísal : ,,Sprísňovanie trestov je len pokusom obmedzených hláv vynútiť si terorom úctu. Pritom možno pozorovať, že krajiny, v ktorých sú telesné tresty najhoršie, sú zároveň krajinami,...