Okolo tridsiateho piateho roku života, človek zažíva obdobie životného rozmachu a duševnej pohody. Stabilným zamestnaním, dostatočnou praxou a celkom slušným platom, má vytvorené životné zázemie, trvalého partnera, rodinu. Malo by to byť teda obdobie duševnej stability a rozmachu.

Skutočnosť je však iná, zhodujú sa odborníci.

V skutočnosti vek medzi tridsiatym piatym rokom a rokom päťdesiatym, je obdobím akéhosi psychologického prerodu. U mnohých z nás práve v tomto období nastávajú ťažkosti, ktoré často prechádzajú do krízy. 

Vedeli ste o tom, že krízu stredného veku prežíva až osem osôb z desiatich?


Štyridsiatka je v živote človeka zlomovým obdobím.

Z našich cieľov a ambícií sme uskutočnili v tom čase len zlomok a zo zrkadla na nás pozerá opäť niekto starší. Bilancujeme, konfrontujeme sa s doterajším životom, máme pocit, že to najlepšie v našom živote je už za nami.
V tomto veku sme opäť postavení pred otázku vlastnej identity.

Kto som?

Čo od života ešte chcem, ako si ho predstavujem a aké mám ešte možnosti?


Pocit  nespokojnosti s vlastným životom nám odoberá chuť do života a prestáva nás baviť aj to, čo nás bavilo vždy. Veľmi často sa tieto pocity stotožňujú s našou prácou. Človek si uvedomí svoje limity, pocit ľahostajnosti. Jeho výkon už nie je taký ako v minulosti a nevie ako to bude v budúcnosti. S úbytkom síl, ubúda aj motivácia. Človek si uvedomuje ohraničenosť svojich síl a možností.

A postupne sa objavuje sebaľútosť, hnev, sklamanie z toho, čo sa už nevráti.Navyše aj naše telo sa mení, registrujeme prvé vrásky, ubytok svalov, pribúdajú faldíky, nehovoriac o šedivých vlasoch a ich vypadávaní.


Dá sa s krízou stredného veku vôbec vyrovnať?


Aj keď neexistuje žiadne radikálne riešenie, podľa psychológov však existujú tri stratégie, ako sa s krízou vyrovnať.

  • Žiť rovnakým spôsobom, ako sme žili doteraz a spoľahnúť sa na dostatok vlastných síl, aby sme krízu porazili, alebo na to, že časom odíde sama.
  • Ísť tým istým smerom ako doteraz, ale pozvoľna, s menšími nárokmi na seba. Zamerať sa viac na zážitky, relax, koníčky, hlavne sa nepremáhať.
  • Krízu využiť k radikálnej zmene, či už v práci, alebo bydliska, koníčkov, alebo oblasti duchovnej.

To, akú cestu si vyberiete, závisí predovšetkým na vašom temperamente, schopnostiach, motivácii a životných skúsenostiach.
Ak krízou stredného veku prechádza váš partner, dávajte mu najavo čo najviac lásky, zaujímajte sa, inšpirujte sa, prejavte záujem o jeho nápady.


Krízu stredného veku chápte ako výzvu.

Každá kríza zároveň so sebou prináša niečo nové do života.Vnímajte ju ako možnosť prehĺbenia vzťahu a spoznania svojho partnera.