Viete, že to musíte urobiť, no napriek tomu to odložíte na neskôr.
Je prirodzené že máme tendenciu vyhýbať sa tomu, čo je nám nepríjemné. Prokrastinácia, teda odkladanie povinností na poslednú chvíľu, sa podľa amerických vedcov týka každého piateho človeka.

Nemýľme si však prokrastináciu s lenivosťou. Prokrastinátor si neľahne z dlhej chvíle na gauč, ale venuje sa inej zdanlivo zmysluplnej činnosti, len aby nemusel robiť to, čo je momentálne najnutnejšie urobiť. Tiež uprednostňovanie krátkodobých cieľov pred dlhodobými je veľmi častý jav, nemôžeme sa teda čudovať, že okamžitá úľava v podobe odkladu je pre mnohých lákavejšia, ako hrozba budúcich problémov.

Prečo je tomu tak?
Podľa psychológov sa často naivne domnievame, že neriešené úlohy sa vyriešia samy. Závisí to aj od nášho vzťahu k práci, ktorú musíme vykonávať. Prácu ktorá nás baví, určite nebudeme odkladať.

Ubíjajúce, nudné povinnosti máme tendenciu tlačiť až na okraj priepasti. Mnohí majú pocit, že žijeme vo svete, v ktorom treba neustále niečo robiť. Cítime sa iba ako plniči povinností, ktoré nás dokážu vyčerpať do krajnosti. A odkladanie povinností nám akože umožňuje si život užívať. Aj keď je na tom trocha pravdy, musíme sa naučiť povinnosti rozlišovať, ktoré sú dôležité, ktoré menej dôležité a ktoré nie sú dôležité vôbec.
Na to, aby sme sa naučili plniť svoje povinnosti včas, musíme mať poriadok predovšetkým sami v sebe.

Nájsť si svoje priority v osobnom živote a aj v tom pracovnom a nenechať sa lapiť do pasce nesplniteľného.

3 typy ako neprokrastinovať:

  • Roztriedte si svoje povinnosti podľa neodkladnosti. Za splnenie každej  doprajte si odmenu.
  • Nepríjemné úlohy riešte v čase keď ste výkonnejší, tie menej náročné v čase keď je vaša výkonnosť znížená.
  • Uvedomte si svoje možnosti. Ak na seba vezmete viac úloh ako zvládnete, skončíte v stave zadlženosti, kedy dlh len vytĺkate ďalšou pôžičkou.

Ak sa nenaučíme hovoriť nie, vždy budeme mať tendenciu svoje povinnosti odkladať.